Chào mừng đến với trang web của chúng tôi! Các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản”) điều chỉnh việc sử dụng trang web của chúng tôi https://cixgenglobal.vn/ (“Trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản này.
Tổng quan
Trang web của chúng tôi là một nền tảng thương mại điện tử cho phép người dùng (“Người dùng”) mua sản phẩm (“Sản phẩm”) từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi.
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã đủ 18 tuổi và có khả năng hợp pháp để tham gia vào các Điều khoản này và sử dụng trang web của chúng tôi theo các Điều khoản này.
Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp tục của trang web của chúng tôi sau bất kỳ sửa đổi nào đó đều tương đương với việc chấp nhận các Điều khoản mới.
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ phần nào của trang web của chúng tôi, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Đăng ký
Để truy cập vào một số tính năng của trang web của chúng tôi, bạn có thể bắt buộc phải đăng ký và tạo tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin đăng ký chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin đó khi cần thiết.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình và giới hạn quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới tài khoản hoặc mật khẩu của bạn.
Sản phẩm và giá cả
Chúng tôi cung cấp một loạt sản phẩm để bán trên trang web của chúng tôi.
Tất cả các giá cả được liệt kê trên trang web của chúng tôi đều bằng đồng Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng sản phẩm được mua trên mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng.
Chúng tôi cố gắng hiển thị chính xác nhất có thể các màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng hiển thị màu sắc trên màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác.
Thanh toán và Vận chuyển
Chúng tôi chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và chuyển khoản ngân hàng.
Chúng tôi sẽ vận chuyển sản phẩm đến địa chỉ mà bạn cung cấp trong quá trình thanh toán. Chúng tôi có quyền từ chối vận chuyển sản phẩm đến một số địa chỉ cụ thể.
Phí vận chuyển được tính dựa trên trọng lượng và địa điểm đến của sản phẩm.
Chúng tôi sẽ nỗ lực vận chuyển đơn hàng của bạn càng nhanh càng tốt, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo thời gian giao hàng hoặc đến giờ.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thuế hải quan hoặc phí nhập khẩu nào có thể được áp dụng cho đơn hàng của bạn.
Đổi trả và hoàn tiền
Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi trả và hoàn tiền nếu sản phẩm bị hư hỏng nặng khi nhận hàng. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi nhận sản phẩm và cung cấp cho chúng tôi một bức ảnh về sản phẩm bị hư hỏng.
Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm, bạn phải liên hệ với chúng tôi để lấy được sự cho phép trả lại sản phẩm. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đổi trả nào không tuân theo chính sách đổi trả của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ sẽ phát hành sản phẩm mới tương tự, chúng tôi sẽ không phát hành hoàn tiền dưới hình thức thanh toán.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho các chi phí vận chuyển liên quan đến việc trả lại sản phẩm bị hư hỏng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ chi trả các chi phí vận chuyển cho việc gửi sản phẩm thay thế đến bạn.
Sở hữu trí tuệ
Trang web của chúng tôi và nội dung trên trang web được bảo vệ bởi bản quyền, thương hiệu và các luật pháp khác.
Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, hiển thị, thực hiện hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ trang web của chúng tôi hoặc nội dung trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của chúng tôi.
Tất cả các thương hiệu, dịch vụ và biểu tượng được sử dụng trên trang web của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
Từ chối bảo hành
Trang web của chúng tôi và nội dung trên trang web được cung cấp “như là” và không có bất kỳ bảo hành nào, cả bảo hành rõ ràng và ngụ ý.
Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc có lỗi, rằng các khuyết điểm sẽ được sửa chữa, hoặc rằng trang web của chúng tôi hoặc máy chủ của nó không có virus hoặc các thành phần gây hại khác.
Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đáng tin cậy hoặc đầy đủ của thông tin, nội dung, tài liệu hoặc sản phẩm được bao gồm trên trang web của chúng tôi.
Chúng tôi từ chối tất cả các bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đến các bảo hành ngụ ý về tính thương mại và tính thích hợp cho một mục đích cụ thể.
Giới hạn trách nhiệm
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến các tổn thất trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và hậu quả.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc giao hàng các sản phẩm hoặc bất kỳ vi phạm nào khác của các Điều khoản này do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến thảm họa thiên nhiên, chiến tranh, khủng bố và đình công.
Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn về mọi tổn thất, thiệt hại và nguyên nhân hành động, cho dù là hợp đồng, trách nhiệm dân sự hoặc khác, không vượt quá số tiền bạn đã thanh toán cho các sản phẩm.
Bảo vệ và bồi thường
Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường chúng tôi khỏi bất kỳ yêu cầu, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và chi phí nào, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi hoặc vi phạm của bạn với các Điều khoản này.
Luật pháp điều chỉnh và giải quyết tranh chấp
Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của Việt Nam.
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên. Nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán, tranh chấp sẽ được đệ trình cho tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
Điều khoản phụ
Những Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này bị tìm thấy là không hợp lệ hoặc không thực thi được, các quy định còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và tác dụng đầy đủ.
Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền lợi hoặc quy định nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ quyền lợi hoặc quy định đó.
Chúng tôi có thể chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần thông báo trước cho bạn.
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào liên quan đến các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ cskh@cixgenglobal.vn.
Điều khoản riêng tư
Chúng tôi coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo mô tả trong Điều khoản Bảo mật này.
Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn. Điều này bao gồm tên của bạn, thông tin liên lạc và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị và dữ liệu sử dụng.
Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác liên kết, nhà cung cấp dịch vụ và bên thứ ba khác khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và được cập nhật.
Thu thập cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, các trang đã truy cập, thời gian và ngày của lần truy cập của bạn và các thông tin tương tự khác.
Mục đích của việc thu thập cookie: Chúng tôi sử dụng cookie cho nhiều mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn, cung cấp nội dung và quảng cáo cá nhân hóa và phân tích việc sử dụng trang web và xu hướng.
Tự loại bỏ: Nếu bạn không muốn cho phép cookie trên trang web của chúng tôi, bạn thường có thể vô hiệu hóa chúng trong cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, lưu ý rằng vô hiệu hóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng hoặc khu vực của trang web của chúng tôi.
Cookie của bên thứ ba: Trang web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của bên thứ ba từ các nhà cung cấp dịch vụ như Google Analytics hoặc Facebook Pixel. Những cookie này có thể thu thập thông tin về hành vi duyệt web của bạn trên trang web của chúng tôi và các trang web khác và có thể được sử dụng cho mục đích quảng cáo hoặc phân tích.
Thay đổi chính sách cookie: Chúng tôi có thể cập nhật chính sách cookie của mình từ thời gian này đến thời gian khác và các cập nhật như vậy sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi như được mô tả trong chính sách này.
Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi giữ. Nếu bạn muốn thực hiện quyền của mình hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ cskh@cixgenglobal.vn.
Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong Điều khoản Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.